Introduktionskurser for dig, der går i 8. klasse

I 8. klasse begynder du at forberede dig til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. Derfor skal du ud at besøge nogle ungdomsuddannelser. Besøgene kaldes introduktionskurser og varer i alt 1 uge. Den ene dag er Skills dagen og de øvrige dage er 2 + 2 skoledage i ugerne 8 til 16.

Du skal altid besøge mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx).

Hvad skal du lave på introduktionskurser?

Du får et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen, og hvordan undervisningen foregår. Du møder elever og lærere og får at vide, hvad uddannelsen indeholder, hvordan miljøet på skolen er, hvad det kræver at tage uddannelsen, og hvad den kan bruges til. Du prøver evt. nogle af de opgaver, eleverne arbejder med.

Læs mere om introduktionskurser her : https://www.ug.dk/6til10klasse/introduktionskurser-dig-der-gaar-i-8-klasse

Hvordan bliver du tilmeldt?

Du ønsker kurser og bliver tilmeldt i samarbejde med dine forældre, din klasselærer og UU-vejleder på https://brobygning.unoung.dk

Det er også her, at du kan læse mere udførligt om de forskellige kurser. For at logge på skal du bruge dit Unilogin, og dine forældre kan bruge deres NemID.

Der er introduktionskurser i ugerne 8 – 16.

Her kan du se skema over ugefordeling for skolerne til Introduktionskurser forår 2023:

Tilmeldingsfrist er den 15. december 2022.