Vores hjemmeside er udviklet af en gruppe elever i STU-uddannelsen. Det er vi stolte af…..

UU Nordvestjylland

UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem de tre nordvestjyske kommuner Holstebro, Lemvig og Struer, der tilsammen har et indbyggertal på ca. 100.000 indbyggere.

Holstebro Sruer Lemvig

UU varetager vejledningsopgaven på kommunale folkeskoler, kommunale specialskoler, kommunale ungdomsskoler samt private fri- og grundskoler.

UU forestår en løbende vejledningsindsats, indtil den unge er godt i gang på en ungdomsuddannelse, har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år.

UU har ansvaret for unge 15-17 årige, som er omfattet af Aktivpligten, herunder forældreinddragelsen i indsatsen.

UU har ansvaret for målgruppevurdering til FGU samt indstilling til STU.

UU bistår jobcentrene med uddannelsesvejledning til ledige under 30 år.

Alle unge under 30 år, der er bosat i UU’s lokalområde, kan kontakte UU og få uddannelsesvejledning om ungdomsuddannelser.

UU Nordvestjyllands 3 driftskommuner er sammen med 10 andre kommuner partnere i Region Midtjyllands projekt “Ung i Uddannelse 2.0” i perioden 1/4-2023 til 30/10-2025

Projektet har som mål at skabe gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse eller job for 1.500 unge ved hjælp af en målrettet mentorindsats fra en ungeguide.

UddannelsesGuiden – ug.dk

UddannelsesGuiden, også kaldet ug.dk, er Børne- og Undervisningsministeriets informations- og vejledningsportal med information om alle anerkendte uddannelser i Danmark. Undersøg selv nærmere her: www.ug.dk

Ungdomsuddannelse 2023

I nedenstående lille hæfte kan du få et overblik over ungdomsuddannelserne og andre muligheder efter 9. og 10. kl. mv.